napisz do nas

Protest poparło 3998 osób!

 

2 kwietnia 2015 roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie wprowadzające do obrotu bez recepty preparat postkoitalny tzw. „pigułkę dzień po” o nazwie „ellaOne”. Tabletka jest dostępna dla kobiet już od 15 roku życia.


Dopuszczona do obrotu pigułka „ellaOne” jest preparatem niebezpiecznym dla zdrowia fizycznego, psychicznego i moralnego kobiet, szczególnie tych nieletnich. Stanowi zagrożenie dla życia zarodków ludzkich, jest potencjalnie aborcyjna i embriotoksyczna, powoduje szkody w organizmie kobiety i ma negatywne działanie społeczne. Niszczy relacje międzyludzkie sprowadzając je wyłącznie do zaspakajania popędu seksualnego oraz uwalnia od odpowiedzialności za drugiego człowieka – poczęte dziecko i jego matkę. Prowadzi do nieuporządkowanego życia seksualnego, często z wieloma partnerami.


W związku z powyższymi faktami Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny protestuje przeciw dostępności preparatu „ellaOne” w Polsce. Każda osoba, która przyłączy się do akcji protestacyjnej otrzyma broszurę poświęconą pigułce autorstwa prof. Bogdana Chazana.


Prof. Bogdan Chazan apeluje

 


Fakty o pigułce:

Jak działa pigułka „dzień po”?

 

To zależy od tego, w którym momencie cyklu kobiety doszło do współżycia. W założeniach pigułka ma działać jako tak zwana „antykoncepcja awaryjna” i jest stosowana do 120 godzin po odbytym stosunku. Jeżeli do współżycia doszło przed owulacją to pigułka zablokuje owulację, czyli będzie miała działanie antykoncepcyjne. Jeżeli stosunek nastąpił w okresie niepłodnym, po owulacji, tabletka nie będzie miała żadnego działania. Jeśli współżycie odbyło się w okresie okołoowulacyjnym, czyli mogło dojść do poczęcia, to wtedy tabletka będzie miała działanie wczesnoporonne.

 

Czy jej działanie prowadzi do poronienia?

 

Niszcząc procesy fizjologiczne, które umożliwiają odpowiednio utrzymanie ciąży lub jej powstanie poprzez zagnieżdżenie się zarodka w macicy, może mieć działanie wczesnoporonne.

 

Czy Komisja Europejska narzuca Polsce obowiązek sprzedaży pigułki „ellaOne” bez recepty?

 

Niezgodne z prawdą jest twierdzenie o istnieniu obowiązku Polski, w tym wynikającego rzekomo ze zobowiązań unijnych, do wprowadzenia pigułki postkoitalnej do obrotu bez wypisania recepty, a przede wszystkim bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Polska ma prawo do ustanawiania swoich krajowych praw.

 

Jakie skutki społeczne ma stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej bez kontroli lekarza?

 

Może doprowadzić do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich. Propaguje bowiem swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych oraz za drugiego człowieka. Ponadto banalizuje seksualność, niszczy ideał wyłączności relacji między kobietą i mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 

Możliwość stosowania ellaOne bez recepty sprzyja rozpoczynaniu życia seksualnego w młodym wieku.

Petycja

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w związku z dopuszczeniem do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka „ellaOne” bez recepty, apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, które uchronią kobiety przed poważnymi konsekwencjami jakie niesie dla ich organizmu octan uliprystalu.

 

Octan uliprystalu, czyli substancja czynna preparatu „ellaOne” obok działania antykoncepcyjnego wykazuje podobne właściwości jak mifepriston. W okresie okołoowulacyjnym preparat ten nie może już hamować rozpoczętej owulacji i jeśli dojdzie w tym czasie do zapłodnienia ma wówczas działanie wczesnoporonne.

 

W świetle Dyrektywy 2001/83/WE, sprzedaż zarówno środków antykoncepcyjnych, jak i wczesnoporonnych, może być nie tylko ograniczona, ale również i zakazana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Domagamy się zatem stworzenia warunków prawnych umożliwiających realizację uprawnienia z art. 4 pkt. 4 Dyrektywy, ponieważ polski ład konstytucyjny chroni życie ludzkie od momentu zapłodnienia, czyli również przed momentem zagnieżdżenia się w macicy.

 

Mając na uwadze szkodliwość substancji czynnej preparatu „ellaOne” dla organizmu kobiety, jego potencjalnie wczesnoporonne działanie oraz istotne zagrożenia płynące z jego zażycia zarówno dla ciężarnej, jak i poczętego dziecka, oraz uwzględniając treść rozwiązań unijnych i polski ład konstytucyjny, octan uliprystalu powinien być substancją wycofaną z polskiego rynku farmaceutycznego.

 


Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Zobacz inne nasze działania na www.czir.org

Polityka prywatności | Polityka cookies | Regulamin